آزمایش های علمی:آزمایش با فشفشه و مواد آتش زا

در این فیلم چند آزمایش از مواد آتش زا و فشفشه و ترقه و محلول نوشابه و قرص نعنا میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا