آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش با ترقه و ماشین اسباب بازی بر روی یخ

در این آزمایش میبینیم که ماشین اسباب بازی با نیروی آزاد شده ناشی از انفجار ترقه تا چه میزان بر روی یخ حرکت میکند.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.