آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش با ترقه و بطری در زیر خاک

در این فیلم اتفاقی که برای بطری های مختلف بعد از انفجار ترقه رخ میدهد را میبینیم

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.