آزمایش های علمی:آزمایش با ترقه و بطری در زیر خاک

در این فیلم اتفاقی که برای بطری های مختلف بعد از انفجار ترقه رخ میدهد را میبینیم

دکمه بازگشت به بالا