آزمایش های علمی:آزمایش با ترقه و انرژس آزاد شده آن

در این فیلم میبینیم انرژی ازاد شده ناشی از انفجار ترقه تا چه حد میتواند اجسام مختلف را حرکت دهد.

دکمه بازگشت به بالا