آزمایش های علمی:آزمایش با ترقه و انرژس آزاد شده آن

در این فیلم میبینیم انرژی ازاد شده ناشی از انفجار ترقه تا چه حد میتواند اجسام مختلف را حرکت دهد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.