آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش با ترقه در زیر سطح آب

در این فیلم نتیجه انفجار ترقه در آب و تغییر شکلی که ایجاد میکند را میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.