آزمایش های علمی:آزمایش با ترقه در زیر سطح آب

در این فیلم نتیجه انفجار ترقه در آب و تغییر شکلی که ایجاد میکند را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا