آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش با بادکنک و نوشابه و قرص نعنا و تولید کف رنگی

در این کلیپ ازمایش های ساده در عین حال جالب نشان داده میشود.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.