آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آزمایش بادکنک و نوشابه و قرص نعنا و مایع ظرفشویی

در این فیلم نتیجه ترکیب نوشابه و قرص نعنا را در بادکنک میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.