آزمایش های علمی:آزمایشی جالب با ژله و مواد آتش زا

در این آزمایش توان مواد آتش زا را در حرکت دادن مقدار ژیادی ژله میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا