آزمایش های علمی:آرمایش با نوشابه های رنگی و قرص نعنا

در این فیلم نتیجه محلول نوشابه با رنگ های مختلف و قرص نعنا و سرکه را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا