آخرین خبرها

آزمایش های علمی:آرمایش با نوشابه های رنگی و قرص نعنا

در این فیلم نتیجه محلول نوشابه با رنگ های مختلف و قرص نعنا و سرکه را میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.