آزمایش علمی:چگونه با چند فشفشه میتوان بالگرد را به حرکت درآورد

در این فیلم میبینیم که با چند عدد فشفشه چگونه میتوان یک بالگرد را به حرکت درآورد.

دکمه بازگشت به بالا