آزمایش علمی:چگونه با چند فشفشه میتوان بالگرد را به حرکت درآورد

در این فیلم میبینیم که با چند عدد فشفشه چگونه میتوان یک بالگرد را به حرکت درآورد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.