آزمایش علمی:مقاومت مواد پلاستیکی زیر لاستیک ماشین

در این آزمایش میبینیم اجسام با مواد اولیه پلاستیکی چه بر سرشان می آید وقتی زیر لاستیک ماشین میروند.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.