آخرین خبرها

آزمایش علمی:مقاومت قوطی های فلزی در مقابل محلول نوشابه و قرص نعنا و سرکه

در این آزمایش میبینیم قوطی های فلزی تا چه میزان در مقابل فشار محلول نوشابه و قرص نعنا و سرکه و مایع ظرف شویی مقاومت کنند.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.