آزمایش علمی:مقاومت قفل در مقابل آتش

در این ویدئو میبینیم یک قفل تا چه مدت میتواند در مقابل آتش مقاومت کند.

دکمه بازگشت به بالا