آزمایش علمی:مقاومت قفل در مقابل آتش

در این ویدئو میبینیم یک قفل تا چه مدت میتواند در مقابل آتش مقاومت کند.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.