آزمایش علمی:مقاومت اجسام مختلف زیر وزن ماشین

در این آزمایش مقاومت اجسام مختلف با مقاومت های مختلف را زیر وزن ماشین میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا