آزمایش علمی:مقاومت اجسام در مقابل گلوله

در این فیلم مشاهده میکنیم که گلوله تا چه حد میتواند مخرب باشد.

دکمه بازگشت به بالا