آزمایش علمی:مقاومت اجسام در مقابل شلیک گلوله

در این آزمایش میبینیم که اجسام مختلف تا چه حد در مقابل گلوله از خود مقاومت دارند.

دکمه بازگشت به بالا