آزمایش علمی:مقاومت اجسام در مقابل آهن داغ شده

در این فیلم مقاومت اجسام را در مقابل یک گوی فلزی داغ شده میبینیم.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.