آزمایش علمی:مقاومت اجسام در مقابل آهن داغ شده

در این فیلم مقاومت اجسام را در مقابل یک گوی فلزی داغ شده میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا