آزمایش علمی:به نظر شما با دود اگزوز موتور چند بادکنک را میتوان پر کرد؟

این فیلم به ما نشان میدهد آیا دود اگزوز موتور قابلیت پر کردن بادکنک را دارد یا نه.

دکمه بازگشت به بالا