آخرین خبرها

آزمایش علمی:به نظر شما با دود اگزوز موتور چند بادکنک را میتوان پر کرد؟

این فیلم به ما نشان میدهد آیا دود اگزوز موتور قابلیت پر کردن بادکنک را دارد یا نه.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.