آخرین خبرها

آزمایش علمی:اگر یک گاوصندوق را با مواد آتش زا پر کنیم چه میشود؟

در این آزمایش میبینیم که ترقه هایی با قدرت های مختلف با یک گاو صندوق چه میکند.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.