آزمایش علمی:اگر یک بطری را از کبریت پر کنیم چه میشود؟

در این فیلم میبینیم که اگر یک بطری نوشابه از کبریت پر شود باروت آن چگونه میسوزد.

دکمه بازگشت به بالا