آخرین خبرها

آزمایش علمی:اگر یک بطری را از کبریت پر کنیم چه میشود؟

در این فیلم میبینیم که اگر یک بطری نوشابه از کبریت پر شود باروت آن چگونه میسوزد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.