آخرین خبرها

آزمایش علمی:اگر مواد اتش زا را در لباسشویی بندازیم چه میشود

اگر میخواهید نتیجه قرار دادن مواد آتش زا را در لباسشویی ببینید این فیلم را ببینیند.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.