آزمایش علمی:آیا محلول نوشابه و قرص نعنا میتواند بطری پلاستیکی را منفجر کند

در این فیلم میبینیم که قدرت محلول نوشابه و قرص نعنا تا چه حد میتواند مخرب باشد.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.