آخرین خبرها

آزمایش علمی:آیا ریختن ماده مذاب بر روی قفل باعث انهدام آن میشود؟

در این آزمایش میبینیم که اگر بر روی قفل مواد مذاب بریزیم چه میشود.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.