آزمایش علمی:آیا ریختن ماده مذاب بر روی قفل باعث انهدام آن میشود؟

در این آزمایش میبینیم که اگر بر روی قفل مواد مذاب بریزیم چه میشود.

دکمه بازگشت به بالا