آزمایش علمی:آزمایش تخریب مواد مختلف با گلوله و مواد اتش زا

در این آزمایش قدرت تخریب گلوله و مواد اتش زا را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا