آزمایش علمی:آزمایش با نوشابه و قرص نعنا در بادکنک

در این فیلم میبینیم که اگر محلول نوشابه و قرص نعنا و سرکه را در بادکنک بریزیم چه میشود.

حتما ببینید

آزمایش های علمی:آزمایش محلول نوشابه با قرص نعنا در هندوانه

در این آزمایش نتیجه آزمایش محلول نوشابه و قرص نعنا را در هندوانه میبینیم.