آزمایش علمی:آزمایش با محلول نوشابه و قرص نعنا در زیر خاک

در این فیلم میبینیم که محلول نوشابه و قرص نعنا تا چه حد در خاک خرابی ایجاد کند.

دکمه بازگشت به بالا